Lights off
Lights on
Video ▶

Summary

After a bad date, Koothrappali decides to never leave his apartment; Penny's acting skills impress Sheldon.

Loading...

Episode Guide

Connie Chiume | 3 thương hiệu máy sưởi dầu được nhiều người tìm kiếm và sử dụng nhất năm 2018 vừa qua | Mamma in un istante - instant mom